تماس با ما

شعب دفاتر استاد حمیدی در شیراز:

شعبه 1: خیابان هفت تیر، خیابان معدل، جنب کتاب فروشی معدل، ساختمان سینا، طبقه 1 ، واحد 1.

شعبه 2: شهرک گلستان، انتهای خیابان آبشار، روبروی درب ورودی پارک کوهستانی گلستان.

شماره تماس: 09164426113  / 09039635025 09917036656                            

پست الکترونیک: info@ieltsinshiraz.com / iieltsshirazz@gmail.com

آیدی اسکایپ برای کلاسهای غیر حضوری:       live:iieltsshirazz  

ارسال به:

نام و نام خانوادگی:

شهر / شهرستان:

آدرس ایمیل:

شماره تماس:

پیام:

شعب دفاتر استاد حمیدی در شیراز:

شعبه 1: خیابان هفت تیر، خیابان معدل، جنب کتاب فروشی معدل، ساختمان سینا، طبقه 1 ، واحد 1.

شعبه 2: شهرک گلستان، انتهای خیابان آبشار، روبروی درب ورودی پارک کوهستانی گلستان.

شماره تماس: 09164426113  / 09039635025 09917036656                            

پست الکترونیک: info@ieltsinshiraz.com / iieltsshirazz@gmail.com

آیدی اسکایپ برای کلاسهای غیر حضوری:       live:iieltsshirazz