مهارت شنوایی

آنچه در لیسنینگ آیلتس شنیده می شود و تعداد سوالها در لیسنینگ آیلتس بدین صورت است که، شـما گفتـگوها و صـحـبت هـای تک نفره ای را در 4 قـسـمت می شنوید. Listening‌ آیلتس حـدوداً سی دقـیقه زمـان برده و هـر قسمت یـا section در آن 10 سـوال دارد که در مجموع می شود 40 سوال.

تکرار پخش در لیسنینگ آزمون آیلتس

شما فقط یک بار صوت لیسنینگ IELTS را می شنوید پس IELTS Recording‌ تکرار نمی شود. قبل از پخش هر قسمت Listening آیلتس، زمان کوتاهی به متقاضیان داده می شود تا به سوالات نگاهی انداخته و برای پاسخگویی آماده شوند.
در انتهای سی دقیقه آزمون، 10 دقیقه وقت اضافی برای وارد کردن پاسخ ها به برگه ی پاسخ نامه به متقاضیان آیلتس داده می شود.

تفاوت ماژول های آکادمیک و جنرال لیسنینگ آزمون آیلتس

بخش شنیداری IELTS برای دو نوع آکادمیک و جنرال مشابه است و هیچ تفاوتی ندارد اگرچه که بخش های سوم و چهارم آزمون لیسنینگ، فضایی آکادمیک دارند.

لهجه در لیسنینگ آزمون IELTS‌ 

لهجه های مختلفی در این بخش از آزمون آیلتس شنیده می شود اما تقریبا 70% آن بریتانیایی بوده و بقیه آن ها استرالیایی، آمریکایی، نیوزلندی، کانادایی یا بی لهجه (مثلا یک چینی متکلم انگلیسی) می باشند. این یعنی آزمون آیلتس کاملا بین المللی می باشد.

نمره هر سوال در لیسنینگ IELTS‌ 

لیسنینگ آزمون IELTS چهل 40 سوال داشته و هر سوال یک امتیاز دارد. پس هیچ سوالی بر دیگری برتری امتیاز ندارد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top