زندگی در انگلستان

افراد مقيم در كشور انگلستان از استاندارد بالای زندگی، آموزش و سـرگرمی برخوردار هستند.

نظام آموزشی بريتانيا ، دستاورد های دانشجویان و دانشگاه ها و دیگر موسسات این کشور از جایگاه والایی در جهان برخوردار هستند.

سيستم بهداشت انگلستان، كه با سرمايه عمومی ايجاد شده است  می كوشد همگام با بخش خصوصی درحال توسعه از عموم ومرددم و نیازمندان به صورت رایگان مراقبت کند 

برخی واقعيت ها در نظر اول ممكن است تعجب بيننده را برانگيزد.! مراجعه به كتاب های عمومی در انگلستان بيش از رفتن به سينما متداول است و تعداد بيشتری از افراد به جای رفتن به پارك های سرگرمی و كنسرت های پاپ به بازدید از موزه ها می پردازند.
 

مجموعه ای از امكانات ورزشی قابل استفاده عموم با قيمت مناسب توسط مسئولين محلی فراهم شده و در عين حال تعداد باشگاهها و ورزشگاههاي خصوصی نيز روبه افزايش است.
زمين های مخصوص بازی گلف بسياری در سراسر انگلستان در اختيار علاقه مندان قرار دارد.

 • زندگی در انگلستان

مجوزهای اقامت در انگلستان
اجازه اقامت مجوزی است كه توسط يك كشور عضو اتحاديه اروپا صادر شده و به اتباع ديگر كشورها اجازه مي دهد از طريق قانونی در خاك آن كشور اقامت كنند.


براساس توافق كشورهای عضو، كليه مجوزهای اقامت بايد از چهارچوب واحدی برخوردار باشند. اين مجوز درمورد هر فردی كه اقامت وی در خاك انگلستان تمديد شده و يا بيش از 6 ماه مايل به اقامت دراين كشور باشد، صادر می شود.

ليكن به افراد مقيم و اتباع كشورهای حوزه اقتصادی اروپا (EEA) اعمال نمی گردد.

کشور های نام برده شده در زیر از دسته کشور هایی هستند که اتباع آن ها نیاز به دریافت رویداد ندارند و لازم است قبل از سفر مجوز ورود را دریافت نمایند و حتی درصورتی که قصد داشته باشند بیش از 6 ماه در خاک انگلستان اقامت کنند باید روند دریافت مجوز را طی کنند.

اين كشورها عبارتند از :

 • استراليا
 • كانادا
 • هنگ كنگ
 • ژاپن
 •  مالزی
 •  زلاندنو
 • سنگاپور
 • افريقای جنوبی
 • كره جنوبی
 • ايالات متحده آمريكا

 

مجوز ورود برای كل مدت اقامت به شما اجازه زندگی در انگلستان را خواهد داد.

در صورت دريافت مجوز ورود، ديگر نيازی به درخواست اجازه اقامت نخواهيد داشت مگر لازم باشد مدت اقامت خود را تمديد كنيد.
 

 

 

  شرایط ویزای کاری انگلستان را با استفاده از لینک زیر در صفحه وبسایت ما مطالعه نمایید

dianamohajer

 

   

 

 

 

 

اجازه كار در انگلستان
اگر با ویزای سرمايه گذاری به انگلستان وارد می شويد، در صورت دريافت مجوز ورود ديگر نيازی به دريافت اجازه كار نخواهيد داشت.

اين امر در مواردی لازم خواهد بود كه شما:

 •  تجارت جديدی راه اندازی نمائيد.
 • تصدی يك موسسه تجاری فعال را برعهده بگيريد.
 • به عنوان شريك، مدير يا بازرگانان منحصر به فرد به يك مجموعه تجاری ملحق شويد.
 •  شعبه يا دفتر يك شركت خارجی را در انگلستان تاسيس كنيد.


با اين حال پرسنلی كه مايل هستيد از خارج به انگلستان وارد كنيد عموماً مشمول مقررات ذيل خواهند بود.
 

ملاك های مهارتی

اتباع خارجی متقاضی مجوز بايد حداقل يكی از ملاك های زیر را داشته باشند:

دارا بودن حداقل معادل مدرك مهارتی انگلستان

 صلاحيت حرفه ای مرتبط با شغل مورد نظر و معادل سطح ديپلم عالی انگلستان

معادل مدرك ديپلم عالی انگلستان به علاوه يك سال سابقه كاری مرتبط 

حداقل سه سال تجربه كاری با استفاده از مهارتهای عالی تخصصی كه از طريق انجام نوع كار مورد نظر بدست آمده و بايد در سطح ملاك صلاحيت حرفه ای ملی (NVQ) يا بالاتر باشد.

اجازه كار برای مشاغل غير حرفه ای صادر نمی شود.


لازم است عدم امكان استفاده از كارگر مقيم در پست مورد نظر خود را به اثبات برسانيد. باید ثابت کنید که از شهروندان انگلیسی را برای کار استخدام نمی کنید.

 

 

انواع ویزای کاری انگلستان را می توانید با استفاده از لینک زیر در پیج اینستاگرام ما مطالعه نمایید

mohajerat-ielts

 

 

 

 

 

 

 

مسكن  در انگلستان
شايد در نظر داريد در بدو ورود به انگلستان يك منزل يا آپارتمان مسكونی اجاره نموده و سپس درآينده ملكی خريداری كنيد. دراين زمينه بنگاه های مسكن عهده دار امور اجاره هستنـد.

بسيـاری از اين بنگـاه هـا در عيـن حال كارگزار رهن نيز محسوب می شوند

شمـا می توانيد فهرست بنگاه های مسكن و كارگزاران اجاره و رهن در تمام شهرها و پيوندهای مرتبط با سايت های اين مراكز را در وب سايت زير بيابيد:


www.ukpropertyshop.co.uk


درتمام نقاط انگليس خانه و آپارتمان برای اجاره موجود است. با مراجعه به نشانی های اينترنتی زير می توانيد از قيمت انواع ملك و اجاره بها مطلع شويد.

 

بهداشت
سرويس ملی بهداشت (NHS)، سيستم مراقبت بهداشتی دولتی در انگلستان است.

معالجه رايگان منوط به اقامت در انگلستان می باشد و براساس:

 • مليت
 •  پرداخت ماليات
 •  پرداخت حق بيمه دولتی

نمی باشد.

مراقب اوليه (NHS Primary Care) 

عموم افراد مقيم انگلستان از خدمات مراقبت بهداشتی رايگان كه توسط يك پزشك خانواده محلی يا پزشك عمومی (GP) ارائه می شود، برخوردار می گردند.

در موارد اورژانس، صرف نظر از وضعيت اقامتی فرد، معالجات به صورت رايگان انجام می شود.
هر پزشك عمومی بر حسب صلاحديد خود می تواند هر بيمار را اعم از مقيم يا غير مقيم به صورت رايگان بپذيرد.
در صورتی كه خارج از ساعات كاری معمول به درمان و مشاوره پزشكی نياز پيدا كنيد، مي توانيد با خط مستقيم تماس NHS به شماره
08454647 تماس بگيريد.

اطلاعات و راهنمايی لازم در مورد بيماری های شايع و روش های معمول مقابله با آنها را نيز می توانيد از سايت وب NHSDirect ، به نشانی زير، دريافت کنید:


www.nhsdirect.nhs.uk
 

خدمات بيمارستانی NHS در انگلستان

 • هر يك از اتباع عادی انگلستان می توانند از خدمات بيمارستانی رايگان NHS استفاده كنند.
 • گروه های ديگری از افراد منجمله كسانی كه براي كار به انگلستان آمده اند نيز از اين حق برخوردارند.
 • برخی خدمات بيمارستانی NHS، از قبيل درمان اورژانس و مشاوره خانواده، صرف نظر از وضعيت اقامتی فرد، به صورت رايگان ارائه می شود.
 • غير از موارد اورژانس، خدمات بيمارستانی NHS پيرو ارجاع توسط پزشك عمومی بيمار صورت می گيرد.

شما مي توانيد شرايط برخورداری از خدمات رايگان NHS را با مراجعه به وبسایت NHS در نشانی زير دريافت كنيد:


www.nhs.uk


 

 

خدمات پزشكی خصوصی در انگلستان

يك پزشك عمومی می تواند شما را به عنوان بيمار خصوصی بپذيرد كه در آن صورت پرداخت حق ويزيت لازم خواهد بود.

در صورت تمايل به مراجعه به يك پزشك متخصص به طور خصوصی و پولی می توانيد از طريق پزشك عمومی معالج خود به پزشک متخصص مراجعه نمایید.


به منظور كسب اطلاعات بيشتر در زمينه خدمات درمانی خصوصی به English Community Care Association در نشانی زير مراجعه كنيد:


www.ecca.org.uk

 

رانندگی در انگلیس
حداقل سن مجاز برای رانندگی در بريتانيا 17 سال برای خودروهای با اندازه متوسط و 21 سال برای كاميونهای بزرگ و اتوبوس است.


اعتبار گواهينامه شما در بريتانيا به كشوری كه گواهينامه در آن صادر شده و نيز صلاحيت شما به عنوان يك مقيم جديد و يا يك بازديد كننده بستگی دارد.
و در اغلب موارد دارندگان
گواهينامه رانندگی می توانند براي مدت زمان مشخص و يا تا زمان اعتبار گواهينامه خود در بريتانيا رانندگی كنند. سپس عموماً می توانند گواهينامه خود را به گواهينامه GB تبديل كنند.
در صورت خرید اتومبیل سالانه باید مبالغی جهت بیمه شخص ثالث، معاینه فنی اتومبیل و همچنین مالیات استفاده از خیابانها و جاده ها هزینه کنید.
 

هزینه های زندگی در انگلستان

افرادی که جهت:

و دیگر روش های مهاجرت به کشور انگلستان برای:

اقدام می نمایند همواره به داشتن یک پیش بینی جامع و قابل اتکا در رابطه با هزینه های زندگی و تحصیل خود و خانواده در کشور انگلیس نیاز داشته اند.

 

هزینه ی زندگی در شهرهای مختلف انگلستان متفاوت است وبستگی به شهر انتخابی و نوع زندگی فرد دارد، اما با این حال می توان پیش بینی قابل اعتمادی در رابطه با هزینه زندگی در انگلستان ارئه داد

به طور کلی هزینه زندگی در شهر لندن مبلغی در حدود 1020 پوند به صورت ماهیانه می باشد. که فرد متقاضیمی بایستی این مبلغ را در حساب بانکی خود جهت اقدام برای اخذ ویزای کشور انگلیس به سفارت آن کشور ارائه دهد و هزینه زندگی در شهرهای به غیر از لندن ماهیانه حدود 850پوند می باشد که همانطور که ذکر شد فرد متقاضی می بایستی این میزان پول را جهت اخذ ویزای انگلیس داشته باشد.

بدیهی است که هزینه های زندگی هر فرد با توجه به شیوه زندگی افراد متغییر است.اما پیش بینی مذکور می تواند عددی را در شرایط متعادل به ما نشان دهد.

البته لازم به ذکر است که می توان با صرف هزینه ای کم تر از این مقدار نیز در کشور انگلستان زندگی کرد. هم چنین دانستن این مطلب خالی از لطف نیست که هزینه زندگی دو نفر در شهر لندن را می توان حدود 1500 تا 2000 پوند و در شهری به غیر از لندن را می توان حدود 1200 تا 1600 پوند تخمین زد. 


*اگر بخواهیم هزینه های اقامت در لندن را با جزئیات بیشتری بیان کنیم می توان گفت: 
•    هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه در هر ماه در مناطق مختلف شهر لندن مبلغی حدود 650 تا 850 پوند می باشد.
•    هزینه متوسط غذا و نوشیدنی به صورت ماهانه در انگلیس می تواند مبلغی در حدود
100 تا 150 پوند تخمین زده شود.
•    هزینه های تحصیل در مقاطع و دوره های دانشگاهی کشور انگلیس: هزینه تحصیل در انگلستان در مقاطع مختلف بسته به نوع دوره ،رشته ی تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل دانشجو متفاوت می باشد ولی به طور کلی می توان کفت که تحصیلات دانشگاهی در کشور انگلستان هزینه ای در حدود
10 تا 18 هزار پوند به صورت سالیانه در بردارد همانطور که ذکر گردید رشته ی تحصیلی و به خصوص دانشگاه محل تحصیل شما تأثیر به سزایی در تعیین هزینه ی تحصیل شما دارد.
•    این در حالی است که تحصیل در دوره دبیرستان و دوره های A level  و Foundation  هزینه ای در حدود
14 هزار پوند و بیشتر را در بردارد.

 

صفحات مرتبط از وبسایت رسمی موسسه مهاجرتی دایانا مهاجر با مدیریت استاد حمیدی در شیراز

 

 

 

 

 

شرایط ویزای تحصیلی انگلستان را با استفاده از لینک زیر در وبسایت ما مطالعه نمایید

mohajerat-ielts

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top