نمره اسپیکینگ چگونه محاسبه می شود؟

در مورد چگونگی محاسبه و ارزیابی نمره اسپیکینگ استاد حمیدی می گویند:

  • استاد حمیدی

نمره اسپیکینگ بر مبنای 4 حوزه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

  1. روان صحبت کردن و ارتباط معنایی بین کلمات و جملات.
  2.  تلفظ صحیح و شفاف.
  3.  دامنه لغات و تنوع اصول استفاده از مترادف ها.
  4.  دامنه و تنوع ساختارهای گرامری و دقت در کاربرد آنها.

استاد حمیدی خاطر نشان کردند که لهجه  مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
استاد حمیدی می گویند: به هر یک از چهار مورد ذکر شده نمره ای از 9 داده می شود بعد هر 4 نمره با هم جمع شده و تقسیم بر 4 می شود. نتیجه حاصله به نزدیکترین نمره خود گرد به بالا و یا گرد به پایین می شود. بعنوان مثال نمره 6.25 به 6.5 ، نمره 6.74 به نمر6.5 و نمره 6.75 به نمره 7 گرد می شود. در واقع هم گرد به بالا و هم گرد به پایین ممکن است.

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات اسپیکینگ

مقالات لیسنینگ

مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ

مقالات عمومی آیلتس

نظرات و توصیه های امتحانی

نمونه امتحانات آیلتس سراسر جهان

کلاس آیلتس حضوری

کلاس مکالمه حضوری

کتابهای استاد حمیدی

کلاس آیلتس آنلاین

کلاس مکالمه آنلاین

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top