نمرات آیلتس

تمامی نمرات و کارنامه های موجود در سایت در دوره های مختلف در آزمونهای اصلی آیلتس کسب شده اند که به دلیل جلو گیری از هر گونه سوء استفاده مشخصات داوطلب نمایش داده نمی شود.

از آنجا که نمره و مشخصات تمامی دانشجویان و داوطلبین آزمون آیلتس نزد ما امانت می باشند پس ما نیز در هیچ کدام از صفحات تبلیغاتی خود اسامی آنها را فاش نخواهیم کرد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top