نمرات اسپیکینگ بر چه مبنایی نمره دهی می‌شود؟

استاد حمیدی می‌گویند ممتحن نمره اسپیکینگ داوطلبین را بر مبنای این چهارحوزه مورد ارزیابی و نمره دهی قرار می‌دهد:

  • روان صخبت کردن و رعایت نظم و ترتیب منطقی برای بیان نظرات
  • دامنه لغات و واژگان استفاده شده توسط داوطلب شامل کلمه و کالوکیشن ها ( یا همجوارها: کلماتی که معمولا باهم و در کنار هم استفاده می‌شوند).
  • دامنه گرامرو ساختارهای مورد استفاده در هنگام صحبت کردن و داشتن تنوع در استفاده از ساختارهای گرامری 
  • تلفظ صحیح و شفاف و رعایت الگوهای استرس کلمات بطوریکه باعث تغییر معنای آن‌ها نشود. 

نمره اسپیکینگ هم می‌تواند بصورت عدد صحیح مانند 5.0 و هم می‌تواند بصورت اعشاری با نیم بند اسکور مانند 5.5 باشد. 

 


دیگر مقالات مرتبط

مقالات لیسنینگ

مقالات اسپیکینگ

مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ

مقالات عمومی ایلتس

نظرات و توصیه های امتحانی

نمونه امتحانات ایلتس سراسر جهان

کلاس ایلتس حضوری

کلاس مکالمه حضوری

کتابهای استاد حمیدی

کلاس ایلتس انلاین

کلاس مکالمه انلاین

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top