ویزای کار در انگلستان

اگر در صدد اخذ ویزای کار در انگلستان هستید. اگر قصد زندگی در انگلستان را دارید. اگر جویای اقامت دائم در انگلستان و در ادامه تابعیت انگلستان هستید. مطالب ذکر شده در این مقاله را ازدست ندهید. مطالب بحث شده در این مقاله عبارتند از: شرایط ویزای کار انگلستان، مهاجرت به انگلستان از طریق مهاجرت کاری به انگلستان، شرایط اخذ اقامت انگلستان، مدارک مورد نیاز ویزای کار انگلستان

سوالات رایج شما در مورد ویزای کار انگلستان

  • آیا داشتن پیشنهاد کاری از انگلستان جزو شرایط ویزای کار انگلستان است؟
  • آیا میتوان با جاب آفر ویزای کاری انگلستان را اخذ نمود؟
  • آیا برای به دست آوردن شرایط ویزای کار انگلستان باید اقامت انگلستان را داشت؟
  • چگونه میتوان برای کار در انگلستان اقدام کرد؟

روشهای مهاجرت به انگلستان از طریق ویزای کار

ویزای کار انگلستان به دو روش اخذ می شوند.

  1. ویزای جستجوی کار ( Job Seeker VISA )
  2. ویزای پیشنهاد کاری ( Job Offer VISA )

ویزای جستجوی کار ( Job Seeker VISA )

ویزای جستجوی کار ویزایی است محدود. که درآن مدت مشخص متقاضی باید به جستجوی کار کشور انگلستان پرداخته. و موفق به عقد قرارداد کاری با کارفرما شود. چنانچه موفق نشود کاری پیدا کند. باید انگلستان را ترک کند و به ایران بازگردد. این نوع ویزا معمولا امتیاز بندی دارد. متقاضی جهت اخذ این ویزا امتیاز مورد نیاز را کسب کند. اخذ این نوع ویزا برای ایرانیان تغریبا غیر ممکن است.

ویزای پیشنهاد کاری ( Job Offer VISA )

جهت اخذ ویزای کار از طریق پیشنهاد کاری (Job Offer ) کارفرما از انگلستان برای متقاضی دعوتنامه کاری میفرستد. این ویزا شرایط خاص و سختی دارد. کارفرما در این ویزا کار مورد نظر را باید در کشور خود به مدت مشخص و معینی آگهی نماید. سپس در صورت نبودن هیچ متقاضی با شرایط کارفرما کار را برای فرد مورد نظر خود بفرستد. این ویزا بهترین ویزای کار انگلستان می باشد. چرا که فرد با قرارداد کاری وارد کشور انگلستان می شود .

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top