ویزای توریستی انگلستان

 عنوان این ویزا، ویزای استاندارد توریستی ( Standard Tourist Visa ) است. اگر شما قصد سفر به انگلستان را دارید. برای مثال :گردشگری، ملاقات دوست فامیل یا برای کسب و کار. اما برای مدت کوتاه. طبق قوانین بریتانیا ابتدا شما وظیفه دارید. ویزا درخواست دهید. متقاضی ویزای انگلستان می تواند. نوع کوتاه مدت ویزای توریستی که حداکثر مدت آن 6 ماه است را درخواست نماید. متقاضی ویزای انگلستان می تواند. نوع کوتاه مدت ویزای توریستی که حداکثر مدت آن 6 ماه است را درخواست نماید.

 

شرایط ویزای توریستی انگلستان

افرادی  که تمایل به درخواست ویزای توریستی انگلستان دارند. ابتدا باید چنین شرایطی را دارا باشند:

  •  درخواست ویزا برای معالجه پزشکی: 

ابتدا فرد درخواست کننده باید اسناد مربوط به معالجه را اماده کند. همچنین موارد مربوط به تأمین بودجه درمانی فراهم شود. ثابت شود که در زمان مقرر پس از اتمام دوره درمان، کشور مقصد را ترک خواهند کرد.

اثبات تمکن مالی:

در طول دوره اقامت باید تمکن مالی تثبیت شود.

  • اثبات عدم تغییر کاربری ویزا:

برای درخواست ویزای بلند مدت متقاضی نباید ویزای خود را تغییر کاربری بدهد. و باید در تمام مدت حضور در بریتانیا نوع کاربری ویزای خود را حفظ کند و تغییر ندهد.

  •  تعهد به خروج در زمان مشخص:

متقاضی ویزای توریستی باید اثبات کند. که در زمان معین شده از کشور خارج خواهد شد.

  • انجام فعالیت ها در چارچوب:

فعالیت‌های متقاضی باید در چارچوبی تعریف شده و مجاز انجام گیرد.مانند ( کسب و کار و غیره ).

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top