تجربیات آزمونی شما

سلام من امروز در مرکز ... آزمون داشتم

پارت اول

درس میخوونی یا کار میکنی؟ چه چیزی تو محل تحصیلت و بیشتر دوست داری؟ دوست داشتی محل تحصیلت چه تغییری میکیرد؟ و سوال هایی از این قبیل

 

 

پارت دو

یک زبانی بغیر از انگلیسی؟ که دوست داری یاد بگیری؟  کجا میخوای یاد بگیری؟ چرا میخوای یاد بگیری؟  و  چه چیزی توی این زبان و بیشتر دوست داری؟

پارت سه

زبان چه نقشی در زندگی مردم داره؟ چرا مردم یه زبان و به عنوان زبان بین الملل انتخاب میکنن؟ تا حالا پارک رفتی؟ چرا دوست داری پارک بری؟ آخرین بار که رفتی پارک کی بوده؟  اغلب کی ها پارک میری

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top