آلبرتا

توسط دولت آلبرتا و همکاری اداره مهاجرتی و شهروندی دولت کانادا CIC برنامه مهاجرت به آلبرتا اداره می شود.

چگونه این برنامه باعث رشد اقتصادی آلبرتا شده است؟ این برنامه با جذب نیروی کار سبب رشد اقتصادی آلبرتا می شود.

متقاضیانی که پذیرفته شده اند، به همراه همسر و فرزندان، می توانند برای اخذ اقامت دائم کانادا از طریق CIC دست به کار شوند.

افرادی که قصد مهاجرت دارند می توانند تقاضانامه مهاجرت خود را به طور مستقیم و از طریق برنامه(Express Entry) با عنوان های زیر برای CIC ارسال کند:

1-1برنامه تجربه کانادایی
1-2برنامه نیروی فنی و حرفه ای فدرال
1-3برنامه نیروی متخصص فدرال

 •  اقدام از طریق برنامه مهاجرت استانی آلبرتا

در صورتیکه متقاضی از فنون و مهارات لازم برای استان آلبرتا برخوردار باشد. گزینه های دیگری با معیارهای مختلف واجد شرایط برای مهاجرت به آلبرتا وجود دارد:
* پیشنهاد کاری کارفرما

معیار های واجد شرایط بودن کارفرما:

 • طبق قوانین مجلس قانون گذاری یک استان و یا شورای کانادا ثبت گردیده باشد. و ظرفیت تولید و یا دارای کسب و کار در آلبرتا  باشد.
 • عرضه پیشنهاد کاری فول تایم و همیشگی برای متقاضی در شغل مد نظر. این شغل باید زیر مجموعه یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC 0، A و یا B باشد.
 •  پیشنهاد شغل برای افرادی که از معیار های استخدام و دستمزد در آلبرتا برخوردار باشند.
 • ارائه پیشنهاد کاری به درخواست کنندگانی که با معاهده های کاری کارفرما و کارمندانش در تناقض نباشند.
 • ارائه دادن مجوز استخدام نیروی کار خارجی.

معیارهای واجد شرایط بودن متقاضی:

 • آشکارا  تقاضای خود را نمایان کند. که اقتدار و گرایش به زندگی دائم در آلبرتا را دارد.
 • در هنگام عرضه درخواست. در آلبرتا و برای کارفرمای مربوطه مشغول به کار باشد.
 • شغل اشاره شده در پیشنهاد کاری داوطلب و شغلی که برای کارفرمای مربوطه انجام می دهد. لازم است یکسان باشد. و زیر مجموعه یکی از گروه های طبقه بندی ملی شغلی NOC گروه 0، A ، B و یا C باشد.

گروه فارغ التحصیلان بین المللی آلبرتا

این بخش برای درخواست کنندگانی می باشد که جدیدا از موسسات آموزش عالی کانادا دانش آموخته شده باشند. و از یک صاحب کار آلبرتایی پیشنهاد کاری به صورت فول تایم و دائم در یکی از مشاغل ( با NOC 0، A ، B و یا C) کسب کرده باشند.

معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما :

 • نمایش دادن پیشنهاد کاری به داوطلبانی که استانداردهای استخدام و دستمزد در آلبرتا را داشته باشند.
 • ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیان که با قرارداد های کاری کارفرما و کارمندانش دچار تناقض نباشد.
 • کارفرما باید نشان دهد. که به متقاضیان واجد شرایط صنعتی حقوق و مزایا ارائه می کند.

گواهی نامه، مدرک و یا دیپلمی از یکی از موارد زیر گرفته باشد:

 • یکی از موسسات آموزش عالی دولتی و یا خصوصی این استان
 • کالج دولتی. مدرسه فنی و حرفه ای و یا دانشگاهی در جای دیگری از کانادا
 • مجوز کار معتبر از اداره مهاجرت و شهروندی کانادا داشته باشد.

گروه نیروی کار نیمه ماهر آلبرتا

این زیر مجموعه برای کانادایی هایی است. که پیشنهاد کاری به صورت فول تایم و تمام وقت از یک کارفرمای آلبرتایی باNOCگروه C و یا D دارد.

معیارهای واجد شرایط بودن کارفرما :

 • ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیانی که استانداردهای استخدام و دستمزد در آلبرتا را داشته باشند.
 • ارائه پیشنهاد کاری به متقاضیان که با قرارداد های کاری کارفرما و کارمندانش در تضاد نباشند.
 • داشتن مجوز استخدام نیروی کار خارجی
 • متقاضی ای به AINP معرفی کند که تمامی شرایط AINP و الزامات شغلی را داشته باشد.

معیارهای واجد شرایط بودن متقاضی:

 • در حال حاضر در این استان مشغول کار باشد. و مجوز کار در یکی از مشاغل مورد نظر گروه نیروی کار نیمه ماهر AINP داشته باشد.
 • دارای مدرک حداقل دیپلم باشد. و دبیرستان را به پایان رسانده باشد.
 • در صنعت خدمات مواد غذایی، دیپلم متقاضی می بایست در حد معیار های استاندارد آلبرتا باشد.

شغل ها و صنایع مهم گروه نیروی کار نیمه ماهر

 1.  صنایع مربوط به مواد غذایی و آشامیدنی
 2. هتل داری
 3. تولید
 4. صنعت حمل و نقل در مسافت های طولانی
 5. خدمات مواد غذایی

برنامه مهاجرتی نیروی کار مورد نیاز بازار کار آلبرتا

این راه برا کسانی است که از ترفند و فنون مدنظر این استان دارا باشند. داوطلبانی که مشتاق این روش هستند می توانند درخواست خود را به طور مستقیم و بدون داشتن نیاز به کارفرما به سازمان AINP نشان دهند. برای این که: طبق مهارت های مد نظر این استان می باشد. این روش از سه دسته تشکیل شده و هر دسته ملاک مورد نظر خود را دارد. و داوطلبان باید قبل از ارائه تقاضای خود به AINP ، سزاوار این معیار ها باشد. 

گروه دارندگان مدرک فنی اختیاری و اجباری آلبرتا

معیارهای گروه دارندگان مدرک فنی اختیاری و اجباری:متقاضیان می بایست قادر به زندگی دائم و کار در آلبرتا باشند.

 • متقاضیان باید دارای مجوز مورد تایید فنی اختیاری یا اجباری یا مجوز صادر شده از AIT در این زمینه در آلبرتا را دارا باشند.
 • چنانچه متقاضی مجوز معتبر فنی اختیاری یا اجباری یا مجوز تایید و صادر شده. از AIT در این زمینه در آلبرتا را نداشته باشد. درخواست ایشان رد می شود.
 • درخواست کننده باید در زمان ارائه درخواست خود ساکن این استان باشد و مجوز کار رسمی از سازمان مهاجرت و شهروندی کانادا در این زمینه فنی در آلبرتا داشته باشد.

این گروه برای درخواست کنندگانی می باشد که قادر به زندگی دائم و کار در آلبرتا باشند.

گروه مشاغل مهندسی آلبرتا

درخواست کنندگان کارشناسان و کاردانان مهندسی مکانیک در این گروه: مهندسان / طراحان و نقشه کشان می باشند. که دارای سابقه کاری در آلبرتا هستند. مانند: مهندسین شیمیی / مهندسین معدن / مهندسین نفت / کارشناسان و کاردانان مهندسی عمران.

معیارهای واجد شرایط بودن مشاغل مهندسی

متقاضی باید تمایل و توانایی به زندگی دائم در آلبرتا داشته باشد.
– متقاضی باید مدارک تحصیلی مربوطه خود را به عنوان یک مهندس، طراح و یا نقشه کش نشان دهد.
– متقاضی باید هم اکنون در البرتا مشغول به کار باشد و یا در طی دو سال گذشته برای یک کارفرما در آلبرتا کار کرده باشد.
– شغل درخواست کننده در این استان باید مطابق لیست مشاغل جریان استخدامی راهبردی باشد که توسط AINP مشخص شده است.

برای اطلاعات بیشتر با دایانا مهاجر همراه باشید.

گروه نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی البرتا

معیارهای واجد شرایط بودن دسته نیروی کار دارای تحصیلات تکمیلی:
1. به صراحت در خواست خود را نشان دهد که تمایل و توانایی 
زندگی در آلبرتا را دارد.
2. در هنگام ارائه درخواست خود به صورت تمام وقت در آلبرتا مشغول به کار بوده باشد.
3. مدرک، دیپلم و یا گواهینامه ای از یکی از موسسات آموزش عالی خصوصی یا دولتی مورد تایید در آلبرتا گرفته باشد.

گروه کشاورزان آلبرتا

برنامه گزینشی مهاجرت به آلبرتا AINP می تواند مالکان و اپراتورهای مزارع که می خواهند به آلبرتا مهاجرت کنند و مزرعه ای در آنجا خریداری کرده و به اداره آن مشغول شوند را انتخاب کند. AINP برای گزینش متقاضیان این دسته با سازمان کشاورزی و توسعه روستایی آلبرتا همکاری می کند.
معیارهای واجد شرایط بودن دسته کشاورزان خویش فرما به شرح زیر است:
1.درخواست کننده باید فنون خود را در اداره و مدیریت مزرعه را با ارائه مدارک زیر نشان دهد.
-اسناد و مدارک3.متقاضی می بایست در زمینه محصولات اولیه کشاورزی در این استان سرمایه گذاری کند.
-متقاضی می بایست با ارائه سند و مدرک نیت خود از سرمایه گذاری در برنامه کسب و کار پیشنهادی را نشان دهد.
-درخواست هایی که به رشد اقتصادی این استان در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی بیشتر کمک می کنند بر دیگر درخواست ها ارجهیت دارند.

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات لیسنینگ

مقالات اسپیکینگ

مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ

مقالات عمومی آیلتس

نظرات و توصیه های امتحانی

نمونه امتحانات آیلتس سراسر جهان 

کلاس آیلتس حضوری

کلاس مکالمه حضوری

کتابهای استاد حمیدی

کلاس آیلتس آنلاین

کلاس مکالمه آنلاین

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top