انتاریو

درخواست کنندگان پلن مهاجرت استانی انتاریو می توانند. از راه یافتند پیشنهاد کاری از یک صاحب کار اقدام به گرفتن اقامت و کسب گواهی کار نمایند.

این افراد می توانند از طریق کشور مبدا دست به کار شوند و در صورت اینکه بتوانند پیشنهاد کاری اقدام به مهاجرت را دریافت کنند.

برنامه مهاجرتی دانشجویان بین المللی

در کل این برنامه (برنامه مهاجرت استانی انتاریو) برای دانشجویانی است. که در بیرون از کانادا شروع به تحصیل و کسب مدرک کرده اند. و قصد آن ها گرفتن کار به واسطه صاحب کاران است. می توان گفت این برنامه برای دانشجویانی امکان پذیر است که مقطعی از دوره های ارشد و دکترای خود را در دانشگاه انتاریو گذرانده باشند. 

برنامه مهاجرتی کارآفرینی

 برنامه مهاجرت استانی انتاریو از طریق کارآفرینی مناسب با شرایط داوطلبانی است. که به دنبال کسب و کاری تازه. در انتاریو و یا خرید یکی از کسب و کارهایی که از قبل موجود بوده هستند. به راستی در این پلن داوطلبان شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند. درخواست کنندگان بعد از دریافت گواهی موقت اشتغال برای اقامت می توانند اقدام کنند. بعد از سپری شدن مدتی اگر پدیده کسب و کار آن ها موفقیت آمیز باشد. می توانند برای اقامت دائم کانادا شروع کنند.در این راه میزان سرمایه داوطلب باید بین 800 تا 1500 دلار آمریکا باشد. و 3 سال سابقه مالکیت واحد تجاری یا مدیریت رده بالای یک واحد تجاری را داشته باشد.

شرایط برنامه کارآفرینی انتاریو

از 3 سال سابقه  مدیریت و کار طی 5 سال گذشته یا مدیر ارشد سازمان برخوردار باشد.

 • توانایی اشتغال برای 2 نفر کانادایی در برنامه مهاجرت استانی انتاریو.
 • از ایالت انتاریو طی 12 ماه گذشته بازدید داشته باشید.
 • امتیاز مورد نیاز را در این برنامه کسب کنید. 
 • کسب و کار پیشنهادی برای اینکه مشمول طرح کارآفرینی OINP شود. باید از شروط زیر برخوردار باشد:
 • کسب و کار پیشنهادی باید به قصد کسب سود از طریق فروش کالا یا خدمات ایجاد شده باشد.
 • منبع درآمد اصلی باید از درآمد فعال و غیر منفعل باشد.

بیزینس در ایالت انتاریو

شرایطی که بیزنس در ایالت انتاریوی کانادا برای برنامه مهاجرتی کارآفرینی انتاریو باید  داشته باشد. به شرح زیر می باشد.

 1. آن مهارت و کار تحت تملک شخصی که وی درحال کار برای کارآفرینی است نباشد.
 2. جدا از کارمندان درحال حاضر 2 نفر استخدام کند.
 3. الگو پیشرفت کسب و کار را نشان دهد.

با توجه به این راه درخواست کنندگان ویزای کار را دو ساله دریافت می کنند. و باید در این مدت بیزینس خود را به پا دارند و آن را به سود دهی برسانند. و بعد از آن بتوانند مدرک زبان آیلتس 5 یا CLB 5 را کسب و در سال قبل از اقدام برای مهاجرت حداقل 9 ماه در انتاریو ساکن بوده باشند.

امتیازات برنامه کارآفرینی انتاریو

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 0 تا 3 سال 0 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 3 تا 4 سال 13 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 4 تا 5 سال 19 امتیاز

 • برای مالک کسب و کار با سابقه کار 5 سال به بالا 25 امتیاز

امتیازات برنامه کارآفرینی انتاریو برای مدیران رده بالا

 • برای مدیر رده بالا سابقه کار 0 تا 3 سال 0 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا سابقه کار 3 تا 4 سال 13 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا سابقه کار 4 تا 5 سال 19 امتیاز

 • برای مدیر رده بالا سابقه کار 5 سال 25 امتیاز  

امتیازات مربوط به سابقه کار

 1. داشتن سابقه کار با افزایش درآمد بیش از 20% در 2 سال متوالی 15 امتیاز

 2. داشتن سابقه کار که بیش از 20% از تولیداتیا خدمات را صادر می کند 25 امتیاز

 

امتیازات قابل کسب از طریق ارزش دارایی

 1. ارزش دارایی کمتر از 1.5 میلیون دلار کانادا 0 امتیاز

 2. ارزش دارایی 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا 2 امتیاز

 3. ارزش دارایی 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا 5 امتیاز

 4. ارزش دارایی 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا 8 امتیاز

 5. ارزش دارایی 3 تا 3.5 میلیون دلار کانادا 11 امتیاز

 6. ارزش دارایی بیش از 3.5 میلیون دلار کانادا 15 امتیاز

کسب امتیاز از طریق راه اندازی کسب و کار

ارزش کسب و کار راه اندازی شده کمتر از 1 میلیون دلار کانادا 0 امتیاز

ارزش کسب و کار راه اندازی شده 1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا 2 امتیاز

ارزش کسب و کار راه اندازی شده 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا 6 امتیاز

ارزش کسب و کار راه اندازی شده 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا 10 امتیاز

ارزش کسب و کار راه اندازی شده 2.5 تا 3 میلیون دلار کانادا 14 امتیاز

ارزش کسب و کار راه اندازی شده بیش از 3 میلیون دلار کانادا 20 امتیاز

امتیاز راه اندازی کسب و کار خارج از شهر

 1. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 500 هزار تا 1 میلیون دلار کانادا 3 امتیاز

 2. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 1 تا 1.5 میلیون دلار کانادا 8 امتیاز

 3. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 1.5 تا 2 میلیون دلار کانادا 13 امتیاز

 4. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر 2 تا 2.5 میلیون دلار کانادا 18 امتیاز

 5. راه اندازی کسب و کار خارج از شهر بیش از 2.5 میلیون دلار کانادا 25 امتیاز

امتیازات متقاضیان کارآفرینی انتاریو از طریق استخدام

 1. تعداد افراد استخدام شده 2 نفر 5 امتیاز

 2. تعداد افراد استخدام شده 3 یا 4 نفر 12 امتیاز

 3. تعداد افراد استخدام شده 5 یا 6 نفر 19 امتیاز

 4. تعداد افراد استخدام شده بیش از 7 نفر 20 امتیاز

 

امتیازات قابل کسب از طریق سفر بازدید از انتاریو

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 0 امتیاز 0

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 1 امتیاز 2

 • تعداد سفر بازدید از انتاریو 2 امتیاز 5

امتیازات قابل کسب از طریق تحصیلات متقاضی

تحصیلات متقاضی: دیپلم 0 امتیاز

تحصیلات متقاضی 6 ماه تا 2 سال تحصیل بعد از مدرک دیپلم 2 امتیاز

بیش از 2 سال تحصیل بعد از مذرک دیپلم 5 امتیاز 

امتیازاتی که متقاضی از مهارت زبان بدست می آورد.

3 CLB و کمتر 3 امتیاز

CLB 4 و کمتر 10 امتیاز

5 CLB به بالا 15 امتیاز

برنامه مهاجرت استانی انتاریو از طریق اکسپرس اینتری

این برنامه(اکسپرس اینتری استان انتاریو) به دسته های: برنامه اولویت های سرمایه انسانی و برنامه ی نیروهای متخصص فرانسوی یا انگلیسی زبان نیز تقسیم شده. اداره مهاجرت انتاریو در برنامه ارجعیت: سرمایه انسانی با وارد شدن به بانک اطلاعاتی اکسپرس اینتری، متقاضیانی که تحصیلات و  سابقه کاری و شروط مورد نیاز در عرصه های کاری را دارا باشند انتخاب می کند. مهارت های زبان فرانسوی یا انگلیسی برای افرادی می باشد که افزون بر داشتن ویژگی قابل احتیاج مهارت زبان فرانسوی و یا انگلیسی. آنها بالاست.ملاک اصلی نیز در برنامه اکسپرس اینتری انتاریو در بانک های اطلاعاتی داشتن فنون زبان فرانسه یا انگلیسی است.

شرایط برنامه ی اولویت های سرمایه انسانی

 • داشتن حداقل شرایط و امتیاز لازم برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص فدرال جهت ایجاد پروفایل در اکسپرس اینتری.
 • یکسال سابقه کار به صورت فول تایم یا معادل آن بصورت پاره وقت باشد. در مشاغل گروه 0,A,B باشد طی 5 سال گذشته.
 • داشتن حداقل مدرک لیسانس (یا مدارک بالاتر). و ارزیابی شده توسط یکی از سازمانهای تایید شده کانادا.
 • دارای حداقل مدرک زبان با نمره CLB7 در تمام مهارت ها در زبان انگلیسی یا فرانسه.

شرایط برنامه ی نیرو های متخصص فرانسوی یا انگلیسی زبان

 • از دانش زبان فرانسه با نمرهCLB7 و دانش زبان انگلیسی با نمره CLB6 برخوردار باشد. 
 • یکسال سابقه کار تمام وقت یا معادل آن بصورت پاره وقت باشد در مشاغل گروه 0,A,B باشد طی 5 سال گذشته
 • داشتن مدرک ارزیابی شده توسط سازمانهای مورد تایید در کانادا معادل لیسانس و یا بالاتر
 • داشتن حداقل پشتیبانی مالی (تمکن مالی) مشخص شده به میزان تعداد اعضای خانواده)
 • انتخاب گزینه تمایل به زندگی در انتاریو در سیستم اکسپرس اینتری

 

دیگر مطالب مرتبط

مقالات لیسنینگ

مقالات اسپیکینگ

مقالات ریدینگ

مقالات رایتینگ

مقالات عمومی ایلتس

نظرات و توصیه های امتحانی

نمونه امتحانات ایلتس سراسر جهان

کلاس ایلتس حضوری

کلاس مکالمه حضوری

کتابهای استاد حمیدی

کلاس ایلتس انلاین

کلاس مکالمه انلاین

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top