استاد حمیدی و نمایندگان همکار در ترکیه

استاد حمیدی نماینده کالج ITTC ترکیه 

 

 

 • کالج ITTC
 • استاد حمیدی و اعضای کالج ITTC در ایران و ترکیه
 • استادحمیدی و دکتر پروفسور حسین فرهادی پدر معنوی کالج ITTC و برجسته ترین استاد دانشگاه های آمریکا
 • ازسمت راست: دکتر پروفسور حسین فرهادی - استاد حمیدی - دکتر نظری مدیر و موسس کالج ITTC در آنکارا
 • استاد حمیدی و نمایندگان کالج ITTC در شهرهای مختلف ایران
 • استاد حمیدی در محوطه دانشگاه توبه آنکارا
 • از سمت راست: دکتر فیروزآبادی نماینده یزد - دکتر مرادی نماینده اصفهان - استاد حمیدی نماینده شیراز
 • استاد حمیدی در دانشگاه حاجت تپه
 • استاد حمیدی و دکتر به منش در دانشگاه حاجت تپه
 • به ترتیب از سمت راست:دکتر خبری - استاد حمیدی - دکتر رزاقی - و دکتر عسکری
 • استاد حمیدی و یکی از اعضای کالج ITTC در آنکارا
 • لوح تقدیر کالج ITTC به استاد حمیدیبه عنوان نماینده برتر

تصاویر استاد حمیدی در آنکارا در زمان بازدید از کالج ITTC و شرکت در جلسات درون سازمانی کالج با دیگر نمایندگی ها در ترکیه که محل برگزاری جلسات و سمینارها در شهر آنکارا بود.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top